Προγράμματα

-Πρόγραμμα Ακολουθιών Μηνός Ιουλίου 2019

-Κηρύγματα Κυριακών

 -Ιερά Αγρυπνία

 -Πανήγυρη Αγίας Παρασκευής